Arbeiderklassen tar over golf

by michaelstrand91

Image

Det er ingen hemmelighet at overklassene har forskjellige interesser og behov iforhold til arbeiderklassen. Det gjelder også sport hvor golf, polo, cricket, trav og delvis tennis har vært de mest attraktive sportene. For den øvre sosiale klassen er en ting attraktivt så lenge som ikke middelklassen og arbeiderklassen prøver å kopiere eller etterligner den.

Golf har lenge vært ansett som den mest attraktive sporten for overklassen. I de siste årene har fokuset rundt golf økt betraktelig, noe som har resultert i en svært stor vekst innenfor golf sporten. Det er spesielt media og kjente personer som har skapt denne veksten.
Det har gjort at mennesker fra alle sosiale klasser har startet å spille golf. Golfbaner lages som om de var oljereservoarer. Golf utstyr er svært kostbart og man må regne med å betale fra 10.000-100.000. Det gjorde at gründere så muligheter og derfor startet produksjon av billigutstyr. I tillegg har det blitt mulighet å leie utstyr, noe som gjorde det lettere for mennesker som tidligere ikke hadde råd til utstyret. Det har gjort at den tidligere avskjermede sporten golf er blitt et allment produkt, noe som resulterer i at overklassen mister interessen.

Ingen i overklassen ønsker å bli assosiert med arbeiderklassen, derfor må de distansere seg og finne nye sportslige grener. Dette er ikke et nytt fenomen, arbeiderklassen streber alltid etter å kopiere overklassen og deres atferd. Det er et uendelig sirkel, hvor overklassen ønsker å distansere seg mens arbeiderklassen ønsker å kopiere.

Så vekst i en sosial klassen kan bety for nedgang i en annen.